Szabványszám Revízió A szabvány neve angol nyelven A szabvány neve magyar nyelven
ANSI/ESD S20.20 2014 For the Development of an Electrostatic Discharge Control Program for – Protection of Electrical and Electronic Parts, Assemblies and Equipment (Excluding Electrically Initiated Explosive Devices) ESD Védelmi Program kifejlesztéséhez Elektromos és elektronikus alkatrészek, szerelvények és berendezések védelméhez (kivéve az elektromos gyújtású robbanóanyagokat)
ANSI/ESD S1.1 2013 ESD Association Standard for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Wrist Straps
ESD egyesület szabványa az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Csuklópánt
ANSI/ESD STM2.1 2018 ESD Association Standard Test Method for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Garments – Resistive Characterization
ESD egyesület szabványos teszt eljárása az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Ruházat – Ellenállás jellemzők
ANSI/ESD STM3.1 2015 ESD Association Standard Test Method for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Ionization
ESD egyesület szabványos teszt eljárása az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Ionizálás
ANSI/ESD SP3.3 2016 ESD Association Standard Practice for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Periodic Verification of Air Ionizers
ESD egyesület szabványos módszerei az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Ionizátorok időszakos ellenőrzése
ANSI/ESD SP3.4 2016 ESD Association Standard Practice for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Periodic Verification of Air Ionizer Performance Using a Small Test Fixture
ESD egyesület szabványos módszerei az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Ionizátorok teljesítményének időszakos ellenőrzése kis mérőeszköz használatával
ANSI/ESD STM4.1 2017 ESD Association Standard for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Worksurfaces – Resistance Measurements
ESD egyesület szabványa az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Munkafelületek – ellenállás mérése
ANSI/ESD S20.20 2014 For the Development of an Electrostatic Discharge Control Program for – Protection of Electrical and Electronic Parts, Assemblies and Equipment (Excluding Electrically Initiated Explosive Devices) ESD Védelmi Program kifejlesztéséhez Elektromos és elektronikus alkatrészek, szerelvények és berendezések védelméhez (kivéve az elektromos gyújtású robbanóanyagokat)
ANSI/ESD S1.1 2013 ESD Association Standard for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Wrist Straps
ESD egyesület szabványa az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Csuklópánt
ANSI/ESD STM2.1 2018 ESD Association Standard Test Method for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Garments – Resistive Characterization
ESD egyesület szabványos teszt eljárása az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Ruházat – Ellenállás jellemzők
ANSI/ESD STM3.1 2015 ESD Association Standard Test Method for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Ionization
ESD egyesület szabványos teszt eljárása az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Ionizálás
ANSI/ESD SP3.3 2016 ESD Association Standard Practice for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Periodic Verification of Air Ionizers
ESD egyesület szabványos módszerei az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Ionizátorok időszakos ellenőrzése
ANSI/ESD SP3.4 2016 ESD Association Standard Practice for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Periodic Verification of Air Ionizer Performance Using a Small Test Fixture
ESD egyesület szabványos módszerei az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Ionizátorok teljesítményének időszakos ellenőrzése kis mérőeszköz használatával
ANSI/ESD STM4.1 2017 ESD Association Standard for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Worksurfaces – Resistance Measurements
ESD egyesület szabványa az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Munkafelületek – ellenállás mérése
ANSI/ESD STM4.2 2012 ESD Association Standard Test Method for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
ESD Protective Worksurfaces – Charge Dissipation Characteristics
ESD egyesület szabványos teszt eljárása az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
ESD védett munkafelületek – Töltés levezetési jellemzők
ANSI/ESDA/JEDEC JS–001 2017 ESDA/JEDEC Joint Standard for Electrostatic Discharge Sensitivity Testing –
Human Body Model (HBM) – Component Level
ESDA/JEDEC egyesület szabványa az elektrosztatikus kisülés érzékenységi vizsgálatához –
Emberi test model (HBM) – alkatrész szint
ANSI/ESD SP5.1.3 2017 ESD Association Standard Practice for Electrostatic Discharge Sensitivity Testing – Human Body Model (HBM) Testing – Component Level – A Method for Randomly Selecting Pin Pairs ESD egyesület szabványos módszerei az elektrosztatikus kisülés érzékenységi vizsgálatához –
Emberi Test Model (HBM) vizsgálat – Alkatrész szint – Pin–párok véletlenszerű kiválasztására szolgáló módszer
ANSI/ESD STM5.2 2012 ESD Association Standard Test Method for Electrostatic Discharge (ESD) Sensitivity Testing –
Machine Model (MM) – Component Level
ESD egyesület szabványos teszt módszerei az elektrosztatikus kisülés (ESD) érzékenységi vizsgálatához –
Gép model (MM) – alkatrész szint
ANSI/ESDA/JEDEC JS–002 2014 ESDA/JEDEC Joint Standard for Electrostatic Discharge Sensitivity Testing –
Charged Device Model (CDM) – Device Level
ESDA/JEDEC egyesület szabványa az elektrosztatikus kisülés érzékenységi vizsgálatához –
Töltött alkatrész model (CDM) – Készülék szint
ANSI/ESD SP5.4.1 2017 ESD Association Standard Practice for Latch–up Sensitivity Testing of CMOS/BiCMOS Integrated Circuits –
Transient Latch–up Testing – Device Level
ESD egyesület szabványos módszerei CMOS/BiCMOS integrált áramkörök Latch–up érzékenységi tesztjéhez –
Transient Latch–up teszt – Készülék szint
ANSI/ESD STM 5.5.1 2016 ESD Association Standard Test Method for Electrostatic Discharge (ESD) Sensitivity Testing –
Transmission Line Pulse (TLP) – Component Level
ESD egyesület szabványos teszt módszerei az elektrosztatikus kisülés érzékenységi vizsgálatához –
Transmission Line Pulse (TLP) – alkatrész szint
ANSI/ESD SP5.6 2009 ESD Association Standard Practice for Electrostatic Discharge Sensitivity Testing – Human Metal Model (HMM)
– Component Level
ESD egyesület szabványos módszerei az elektrosztatikus kisülés érzékenységi vizsgálatához –
Ember-fém model (HMM) – alkatrész szint
ANSI/ESD S6.1 2014  ESD Association Standard for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items – Grounding ESD egyesület szabványa az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Földelés
ANSI/ESD STM7.1 2013 ESD Association Standard Test Method for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Floor Materials – Resistive Characterization of Materials
ESD egyesület szabványos teszt eljárása az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Padlóanyagok – Anyagok ellenállás jellemzői
ANSI/ESD S8.1 2017 ESD Association Standard for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items – Symbols – ESD Awareness ESD egyesület szabványa az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Szimbólumok – ESD tudatosság
ANSI/ESD STM9.1 2014 ESD Association Standard Test Method for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Footwear – Resistive Characterization
ESD egyesület szabványos teszt eljárása az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Lábbeli – Ellenállás jellemzők
ESD SP9.2 2003 ESD Association Standard Practice for the protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Footwear – Foot Grounders Resistive Characterization (not to include static control shoes)
ESD egyesület szabványos módszerei az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Lábbeli – Láb földelők ellenállás jellemzői (nem tartalmazza az elektrosztatikusan szabályozott lábbelit)
 ANSI/ESD SP10.1 2016 ESD Association Standard Practice for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Automated Handling Equipment (AHE)
ESD egyesület szabványos módszerei az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Automatizált gyártógépek (AHM)
 ESD ADV11.2 1995 ESD Association Advisory for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Triboelectric Charge Accumulation Testing
ESD egyesület tanácsai az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Triboelektromos töltés felhalmozódás vizsgálat
 ANSI/ESD S11.4 2012 ESD Association Standard for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items – Static Control Bags ESD egyesület szabványa az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Elektrosztatikusan szabályozott zacskók
 ANSI/ESD STM11.11 2015 ESD Association Standard Test Method for Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Surface Resistance Measurement of Static Dissipative Planar Materials
ESD egyesület szabványa az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Töltéslevezető sík anyagok felületi ellenállás mérése
 ANSI/ESD STM11.12 2015 ESD Association Standard Test Method for Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Volume Resistance Measurement of Static Dissipative Planar Materials
ESD egyesület szabványos teszt eljárása az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Töltéslevezető sík anyagok térfogati ellenállás mérése
 ANSI/ESD STM11.13 2018 ESD Association Standard Test Method for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Two–Point Resistance Measurement
ESD egyesület szabványos teszt eljárása az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Kétpontos ellenállásmérés
 ANSI/ESD STM11.31 2012 ESD Association Standard Test Method for Evaluating the Performance of Electrostatic Discharge –
Shielding Materials – Bags
ESD egyesület szabványos teszt eljárása az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Árnyékoló anyagok – Zacskók
 ANSI/ESD STM12.1 2013 ESD Association Standard Test Method for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Seating – Resistance Measurement
ESD egyesület szabványos teszt eljárása az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Ülő alkalmatosságok – Ellenállás mérés
 ANSI/ESD S13.1 2015 Provides electrical soldering/desoldering hand tool test methods for measuring current leakage, tip to ground reference point resistance, and tip voltage Kézi elektromos forrasztó/kiforrasztó eszközök vizsgálati módszerei azok pákahegyének szivárgási áramának, referencia föld ponthoz képesti ellenállásának és feszültségének mérésére
 ANSI/ESD SP15.1 2011 ESD Association Standard Practice for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
In–Use Resistance Measurement of Gloves and Finger Cots
ESD egyesület szabványos módszerei az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Kesztyűk és ujjvédők ellenállásmérése használat közben
 ANSI/ESD SP14.5 2015 ESD Association Standard Practice for Electrostatic Discharge Sensitivity Testing – Near Field Immunity Scanning – Component/Module/PCB Level ESD egyesület szabványos módszerei az elektrosztatikus kisülés érzékenységi vizsgálatához –
Közeli elektrosztatikus terekkel szembeni ellenállóképesség feltérképezésé – Alkatrész/Modul/Nyák szint
 ANSI/ESD SP27.1 2018 ESD Association Standard Practice for the Recommended Information Flow Regarding Potential EOS Issues between Automotive OEM, Tier 1, and Semiconductor Manufacturers ESD egyesület szabványos módszerei az autóipari OEM, 1. szint és félvezető gyártók közötti ajánlott információáramlásra a lehetséges EOS-problémákkal kapcsolatban
 ESD ADV53.1 1995 ESD Association Advisory for Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items – ESD Protective Workstations ESD egyesület tanácsai az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
ESD védett munkaállomások
 ANSI/ESD STM97.1 2015 ESD Association Standard Test Method for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Footwear/Flooring System – Resistance Measurement in Combination with a Person
ESD egyesület szabványos teszt eljárása az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Lábbeli/Padlózat rendszer – Ellenállás mérés emberrel együtt
 ANSI/ESD STM97.2 2016 ESD Association Standard Test Method for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Footwear/Flooring System – Voltage Measurement in Combination with a Person
ESD egyesület szabványos teszt eljárása az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Lábbeli/Padlózat rendszer – Feszültség mérés emberrel együtt
 ANSI/ESD S541 2018 ESD Association Standard for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Packaging Materials
ESD egyesület szabványa az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Csomagoló anyagok
 ESD ADV1.0 2017 ESD Association Advisory for Electrostatic Discharge
Terminology – Glossary
ESD egyesület tanácsai az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Kifejezések – szójegyzék
 ESD TR1.0 01.2001 ESD Association Technical Report –
Survey of Constant Monitors for Wrist Straps
ESD egyesület műszaki jelentése –
Állandó csuklópánt monitorok áttekintése
 ESD TR2.0 01.2000 ESD Association Technical Report – Consideration For Developing ESD Garment Specifications ESD egyesület műszaki jelentése –
ESD ruházat műszaki adatainak a kidolgozásának a megfontolása
 ESD TR2.0 02.2000 ESD Association Technical Report –
Static Electricity Hazards of Triboelectrically Charged Garments
ESD egyesület műszaki jelentése –
Triboelektromosan feltöltött ruházat elektrosztatikus veszélyei
 ESD TR3.0 01.2002 ESD Association Technical Report –
Alternate Techniques for Measuring Ionizer Offset Voltage and Discharge Time
ESD egyesület műszaki jelentése –
Alternatív módszerek ionizátorok Offset és töltés semlegesítési idejének a mérésére
 ESD TR3.0 02.2005 ESD Association Technical Report –
Selection and Acceptance of Air Ionizers
ESD egyesület műszaki jelentése –
Levegő ionizátorok kiválasztása és elfogadása
 ESD TR4.0 01.2002 ESD Association Technical Report –
Survey of Worksurfaces and Grounding Mechanisms
ESD egyesület műszaki jelentése –
Munkafelületek és a földelő módszerek felmérése
 ESDA/JEDEC JTR001 01.2012 ESDA/JEDEC Joint Technical Report –
User Guide of ANSI/ESDA/JEDEC JS–001 – Human Body Model Testing of Integrated Circuits
ESDA/JEDEC egyesület műszaki jelentése – ANSI/ESDA/JEDEC JS–001 használati útmutató –
Integrált áramkörök emberi test model tesztje
ESD TR5.2 01.2001 ESD Association Technical Report –
Machine Model (MM) Electrostatic Discharge (ESD) Investigation –
Reduction in Pulse Number and Delay Time
ESD egyesület műszaki jelentése –
Gép model (MM) elektrosztatikus kisülés (ESD) vizsgálat –
Pulzusszám és késleltetési idő csökkentés
ESD TR5.3.1 01.2018 ESD Association Technical Report for Electrostatic Discharge Sensitivity Testing – Contact Charged Device Model (CCDM) Versus Field Induced CDM (FICDM) ESD egyesület műszaki jelentése az elektrosztatikus kisülés érzékenységi vizsgálatához –
Töltött kontaktú készülék model (CCDM) kontra tér indukált töltött alkatrész model (FICDM)
ESD TR5.4 01.2000 ESD Association Technical Report –
Transient Induced Latch–up (TLU)
ESD egyesület műszaki jelentése –
Transient Induced Latch–up (TLU)
ESD TR5.4 02.2008 ESD Association Technical Report – Determination of CMOS Latch–up Susceptibility – Transient Latch–up –
Technical Report No. 2
ESD egyesület műszaki jelentése –
CMOS Latch–up hajlaménak meghatározása – Transient Latch–up –
Műszaki beszámoló No. 2
ESD TR5.4 03.2011 ESD Association Technical Report For Electrostatic Discharge Sensitivity Testing – Latch–Up Sensitivity Testing of CMOS/BiCMOS Integrated Circuits – Transient Latch–up Testing – Component Level – Supply Transient Stimulation ESD egyesület műszaki jelentése az elektrosztatikus kisülés érzékenységi vizsgálatához –
CMOS/BiCMOS integrált áramkörök Transient Latch–up teszt – alkatrész szint – átmeneti ellátás stimuláció
ESD TR5.4 03.2011 ESD Association Technical Report For Electrostatic Discharge Sensitivity Testing – Latch–Up Sensitivity Testing of CMOS/BiCMOS Integrated Circuits – Transient Latch–up Testing – Component Level – Supply Transient Stimulation ESD egyesület műszaki jelentése az elektrosztatikus kisülés érzékenységi vizsgálatához –
CMOS/BiCMOS integrált áramkörök Transient Latch–up teszt – alkatrész szint – átmeneti ellátás stimuláció
ESD TR5.5 01.2008 ESD Association Technical Report for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Transmission Line Pulse (TLP)
ESD egyesület műszaki jelentése az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Transmission Line Pulse (TLP)
ESD TR5.5 02.2008 ESD Association Technical Report for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Transmission Line Pulse – Round Robin
ESD egyesület műszaki jelentése az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Transmission Line Pulse – Round Robin
ESD TR5.5 03.2014 ESD Association Technical Report for Electrostatic Discharge (ESD) Sensitivity Testing –
Very Fast – Transmission Line Pulse (TLP) – Round Robin Analysis
ESD egyesület műszaki jelentése az elektrosztatikus kisülés (ESD) érzékenységi vizsgálatához –
Nagyon gyors – Transmission Line Pulse (TLP) – Round-robin féle elemzés
ESD TR5.6 01.2009 ESD Association Technical Report for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Human Metal Model (HMM)
ESD egyesület műszaki jelentése az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Ember-fém Model (HMM)
ESD TR7.0 01.2011 ESD Association Technical Report for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Static Protective Floor Materials
ESD egyesület műszaki jelentése az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Statikusan védett padlóanyagok
ESD TR10.0 01.2002 ESD Association Technical Report – Measurement and ESD Control Issues for Automated Equipment Handling of
ESD Sensitive Devices Below 100 Volts
ESD egyesület műszaki jelentése –
Mérési és ESD szabályozási problémák az automatizált berendezések kezeléséhez kisebb mint 100 V ESD készülék érzékenységnél
ESD TR13.0 01.1999 ESD Association Technical Report –
EOS Safe Soldering Iron Requirements
ESD egyesület műszaki jelentése –
EOS védett forrasztópáka követelményei
ESD TR14.0 01.2000 ESD Association Technical Report – Calculation of Uncertainty Associated With Measurement of Electrostatic Discharge (ESD) Current ESD egyesület műszaki jelentése –
Az elektrosztatikus kisülés (ESD) áramának mérésével kapcsolatos bizonytalanság kiszámítása
ESD TR14.0 02.2013 ESD Association Technical Report for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
System Level Electrostatic Discharge (ESD) Simulator Verification
ESD egyesület műszaki jelentése az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
Rendszer szintű elektrosztatikus kisülés (ESD) szimulátor-ellenőrzés
ESD TR15.0 01.1999 ESD Association Standard Technical Report for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
ESD Glove and Finger Cots
ESD egyesület szabványos műszaki jelentése az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
ESD kesztyű és ujjvédők
ESD TR17.0 01.2015 EOS/ESD Association Technical Report for ESD Process Assessment Methodologies in Electronic Production Lines –
Best Practices used in Industry Gives the reader examples of “best practices” of process assessment methodologies and test methods
EOS/ESD egyesület műszaki jelentése az ESD folyamatok kiértékelési módszereire az elektronikai gyártósorokon –
Az iparban alkalmazott bevált gyakorlatok olvasói példái a folyamatértékelési módszertanok és a vizsgálati módszerek „legjobb gyakorlatai”
ESD TR18.0 01.2014 ESD Association Technical Report for ESD Electronic Design Automation Checks ESD egyesület műszaki jelentése az automatizált ESD ellenőrzések elektronikai tervéhez
ESD TR20.20 2016 ESD Association Technical Report – Handbook for the Development of an Electrostatic Discharge Control Program for the Protection of Electronic Parts, Assemblies and Equipment ESD egyesület műszaki jelentése – Elektronikai alkatrészek, szerelvények és berendezések védelmére szolgáló elektrosztatikus kisülés védelmi program kidolgozásának kézikönyve
ESD TR22.0 01.2014 ESD Association Technical Report for Relevant ESD Foundry Parameters for Seamless ESD Design and Verification Flow ESD egyesület műszaki jelentése a releváns ESD formálási paraméterhez a zökkenőmentes ESD tervezési és ellenőrzési folyamathoz
ESD TR21.0 01.2018 ESD Association Technical Report for Challenges in Controlling ESD in the Manufacturing of Flat Panel Display ESD egyesület műszaki jelentése az ESD szabályozás kihívásairól a síkképernyős kijelző gyártásában
ESD TR25.0 01.2016 ESD Association Technical Report for Electrostatic replika órák Discharge Sensitivity Testing – Charged Board Event (CBE) ESD egyesület műszaki jelentése az elektrosztatikus kisülés érzékenységi vizsgálatához –
Töltött lap esemény (CBE)
ESD TR50.0 01.1999 ESD Association Technical Report –
Can Static Electricity be Measured?
ESD egyesület műszaki jelentése –
Mérhető-e a statikus elektromosság?
ESD TR55.0 01.2004 ESD Association Technical Report – Electrostatic Guidelines and Considerations For Cleanrooms and Clean Manufacturing ESD egyesület műszaki jelentése –
Elektrosztatikus irányelvek és szempontok tisztaterekhez és tiszta gyártásokhoz
ESD TR50.0 02.1999 ESD Association Technical Report –
High Resistance Ohmmeter Measurements
ESD egyesület műszaki jelentése –
Magas ellenállású ellenállásmérők mérése
ESD TR50.0 03.2003 ESD Association Technical Report –
Voltage and Energy Susceptible Device Concepts, Including Latency Considerations
ESD egyesület műszaki jelentése –
Feszültség és energiaérzékeny készülékkoncepciók, beleértve a késleltetési szempontokat is
ESD TR53 01.2018 ESD Association Technical Report for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible Items –
Compliance Verification of ESD Protective Equipment and Materials
ESD egyesület műszaki jelentése az elektrosztatikus kisülésre érzékeny szerelvények védelmére –
ESD védett berendezések és anyagok megfelelőségi ellenőrzése

Forrás: https://www.esda.org/standards/esda-documents/

Aktualizálva: 2019.01